Δήμος Λαμιέων: Πρόσκληση για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του Αναπτυξιακού Οργανισμού- Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο στο κέντρο της πόλης της Λαμίας και σε ακτίνα 1.5 km, επιφάνειας  μεγαλύτερης των 200 τμ. και μικρότερης των  300 τμ., το οποίο να βρίσκεται σε όροφο και να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ. 

Η καταλληλότητα του ακινήτου, με βάση τα ανωτέρω  θα κριθεί από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από Τεχνικούς Υπαλλήλους της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων. 

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@amfiktyonies.gr

Από το Blogger.