«ΜΥΛΟΙ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ!» ΟΙ (ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ) ΤΡΑΠΕΖΕΣ χαρίζουν κόπους γενεών στον Λούλη...Κόβω τις φλέβες στον νοικοκύρη, να πλουτισω τον ληστή! 

Αυτό έκαναν οι τράπεζες οι ηθικές γιατί σαφώς και είχαν και τότε και τώρα ευθύνη μαζί βέβαια με την εξουσία. 

Αντί να βοηθήσουν μια παραδοσιακή επιχείρηση μυλωναδων 113 χρόνων που τι έκανε επένδυσε, τις έκοψαν τις φλέβες και παν να χαρίσουν κόπους γενεών στον κύριο Λουλη, και σε αυτούς τα χρέη. 

Πώς γίνεται οι τράπεζες απλόχερα να χαρίζουν επιχειρήσεις, να χαρίζουν δάνεια σε κάποιους, και στους άλλους τους εκτός συστήματος, ο υπέρ τοκισμος και ο θάνατος; 

Υπάρχουν και δικαστήρια όμως κύριοι εκεί και να την χαρίσετε θα έχετε πρώτα ξεφτιλιστει...

Ιστορικό ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. 

Η εταιρεία, με έδρα τον Τύρναβο του Νομού Λαρίσης έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών την άλεση σίτου και την παραγωγή αλεύρων. Τα προϊόντα της εταιρείας διοχετεύονταν στην αγορά της βιομηχανίας τροφίμων και αρτοσκευασμάτων, ενώ τα υποπροϊόντα της στην αγορά των κτηνοτροφικών μονάδων και βιοτεχνιών φυραμάτων.

Η Εταιρεία "Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη - Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε." ξεκίνησε το 1907 από τον Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη, ο οποίος είχε προσωπικό όραμά του την δημιουργία του πρώτου πετρομύλου της οικογένειας. Στη σημερινή της μορφή προήλθε μετά συγχώνευση των επιχειρήσεων «Κοινωνία αδελφών Χατζηκρανιώτη» και της «ΥΙΟΙ Ε. Χατζηκρανιώτη Ο.Ε.» που πραγματοποιήθηκε το 1970.

Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε έκταση συνολικής επιφάνειας 14.604 τ.μ. στο 1o χλμ. Τύρναβου-Λάρισας, επί της οποίας είναι εγκατεστημένη η παραγωγική της μονάδα, συνολικής έκτασης 3.075 τ.μ. Οι χώροι αποθήκευσης του σίτου είναι συνολικής επιφάνειας 750 τ.μ., ενώ τα γραφεία της Εταιρείας συνολικής έκτασης 396 τ.μ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ (2.743.766 Ευρώ), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (4.034.950) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα οχτώ λεπτών (0,68 ευρώ) η κάθε μία.

Τέλος, οι μετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστήριου Αξιών Αθηνών το 1999.

Το 2007, και προβλέποντας τον έντονο ανταγωνισμό, η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση δυο επενδυτικών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας, συνολικού ποσού επένδυσης €5.961.066,00.

Το πρώτο πρόγραμμα της επένδυσης περιελάμβανε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου στεγάστηκαν οι διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης καθώς επίσης βελτιώσεις και επεκτάσεις του υφιστάμενου κτιρίου του μύλου.

Επιπλέον, εγκαταστάθηκε νέος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής (δύο καθετοποιημένες γραμμές παραγωγής άλεσης μαλακών και σκληρών σιτηρών) ενώ και η υφιστάμενη γραμμή παραγωγής εκσυγχρονίσθηκε με νέα μηχανήματα προς αντικατάσταση των παλιών).

Με την επένδυση αυτή, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 180 τόννους/24ωρο.
Το δεύτερο πρόγραμμα της επένδυσης περιελάμβανε την αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του απαραίτητου λογισμικού, για την επέκταση και περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας, στον χώρο του βιομηχανοστασίου της.

Συγκεκριμένα με τα προγράμματα αυτά, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις κατά την διετία 2008 -2009 :

  • Κατασκευή νέου κτιρίου διοίκησης
  • Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την δημιουργία δύο καθετοποιημένων γραμμών παραγωγής άλεσης μαλακών και σκληρών σιτηρών
  • Προσθήκες κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο κτίριο του μύλου για να στεγάσουν επαρκώς τον νέο μηχανολογικό εξοπλισμό
  • Βελτιώσεις της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων μέσα στο βιομηχανοστάσιο
  • Η εταιρεία προχώρησε στην επένδυση παίρνοντας τραπεζικά δάνεια έχοντας ως στόχο με την εκταμίευση των χρημάτων του αναπτυξιακού να τα αποπληρώσει.
  • Η υλοποίηση των επενδύσεων έγινε κανονικά με έτος ολοκλήρωσης το 2009.
  • Η επενδυτική ενέργεια σε συνδυασμό με τη κρίση που ήδη έχει επέλθει, αναγκάζουν την εταιρεία σε υπέρμετρο δανεισμό με συνέπεια οι όποιες επιδοτήσεις αντί κεφαλαίου κίνησης να πηγαίνουν – εκχωρούνται στις Τράπεζες (επιδότηση με καθυστέρηση 4,5 ετών) με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης.

Στον πίνακα παρουσιάζεται η δανειακή εικόνα της εταιρείας από το έτος 2008 που ξεκίνησε η επένδυση και έπειτα!

via Press24.gr https://ift.tt/3lJY264
Από το Blogger.