ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ [Λιαπάτας]

Γράφει ο Οικονομολόγος Γιάννης Σκούφιας – 18/9/2020


«Εδώ υπάρχει κάτι ΣΑΠΙΟ. και όπου υπάρχει κάτι ΣΑΠΙΟ υπάρχουν και ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ»
Λάμπρος Κωνσταντάρας ως ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ από την Ταινία «ΥΠΑΡΧΕΙ και ΦΙΛΟΤΙΜΟ


Αφορμή για να γράψω αυτό το άρθρο ήταν μια τυχαία συνάντηση με κάτοικο του Αγίου Χαραλάμπους στο Ασπρονέρι [Βρύση] όταν μου αποκάλυψε ότι τα έργα υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας ΔΕΝ έχουν ακόμα ξεκινήσει…

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 20/11/2018 ο Δήμαρχος κ. Συκιώτης με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ μας πληροφορεί : «Εγκρίθηκε η πλήρης χρηματοδότηση για την υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Χαράλαμπους με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση. Η διαιώνιση του σοβαρότατου προβλήματος δεν είναι τιμητική για κανέναν. Θεωρούμε ότι «το νερό θα αρχίσει να κυλά». Ο Δήμος Καμένων Βούρλων ξεκινά άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες με σκοπό την ταχύτερη δυνατή δημοπράτηση και υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών. Συνεχίζουμε το έργο μας, μεριμνώντας για όλους τους οικισμούς του διευρυμένου Δήμου, χωρίς διακρίσεις.

Μετά από 14 μήνες, στις 10/4/2020 ο Δήμαρχος κ. Συκιώτης, ως εκπρόσωπος του Δήμου, υπογράφει τη Σύμβαση Εκτέλεσης του Έργου [ΑΔΑ: 9ΛΒΧΩΚ1-ΡΥΠ] «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ» με τον ανάδοχο-μειοδότη τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Προβόπουλο Παναγιώτη.

Βασικοί όροι της Σύμβασης
[1] Αξία έργου 161.819,55 € [ 130.499,64 (ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ) + 31.319,91 (ΦΠΑ) ] δηλ. έκπτωση 58,72% = 218.180,45 [Προϋπολογισμός = 392.000 - 218.180,45 = 161.819,55]
[2] Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης [δηλ. πέραν της 10/5/2020]
[3] Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται 240 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης [δηλ. 8 μήνες – μέχρι 10/12/2020]

Στις 23/4/2020 κατά την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μειώνει τον κωδικό εσόδου 1322.0009 «2001ΣΕ0550002 - Επιχορήγηση για εκτέλεση έργου Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Λειψυδρίας Αγίου Χαραλάμπους κατά 218.180,45 € διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό μεταφέροντάς το στο αποθεματικό

Στις 22/7/2020 ο Δήμαρχος κ. Συκιώτης με απευθείας ανάθεση [ΑΔΑ: 6ΞΞΙΩΚ1-Δ51] αποφασίζει να μισθώσει την υδροφόρα του κ. Καιρίδη για μεταφορά νερού στον Άγιο Χαράλαμπο, με αντίτιμο 630 € την ημέρα : 10 χ 630 = 6.300,00 + 1.512,00 [ΦΠΑ] = 7.812,00 €

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
[1] Γιατί δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του έργου από τον κ. Προβόπουλο ?
[2] Γιατί ο Δήμαρχος κ. Συκιώτης δεν έχει κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο ?

· Ο ν. 4412 / 8.8.2016 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στο άρθρο 160 – Έκπτωση Αναδόχου, αναφέρει : «[1] Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. [2] Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση β)… γ)… κοκ
[3] Γιατί έγινε μίσθωση της υδροφόρας του κ. Καιρίδη ?
· Ο Δήμος δεν έχει δική του υδροφόρα που για χρόνια μετέφερε το νερό από τον Μώλο στον Αγιο Χαράλαμπο ?

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αυτά είναι τα ερωτήματα που οι κάτοικοι του Αγίου Χαραλάμπους ζητούν απαντήσεις.
Και εγώ, ως δημότης, αναρωτιέμαι:
Ο Δήμαρχος κ. Συκιώτης είναι α φ ε λ ή ς ή σ υ ν έ ν ο χ ο ς ?
-------------------

ΥΣΤ
Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει και στο 1ο άρθρο μου σχετικά με την υδροδότηση του Α.Χ. με ημερομηνία 30/11/2018, όπου και θα διαβάσει αναλυτικά το ιστορικό από 24/7/2017 έως 20/11/2018

http://kamena-voyrla-news.blogspot.com/search?q=%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97+%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5+%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A3

-----------------------via ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Blog https://ift.tt/33Fladz
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.