Το αρχείο του kaliterilamia.gr χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αστική ανάπλαση και βιώσιμη ανάπτυξη στρατιωτικών εκτάσεων: η περίπτωση του Στρατοπέδου Τσαλτάκη στη Λαμία

Οι πόλεις σήμερα παρουσιάζουν έντονα προβλήματα υποβάθμισης και εγκατάλειψης αστικού χώρου, τα οποία έχουν σχέση με κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η υποβάθμιση αστικών περιοχών θέτει σε κίνδυνο τη συνολική συνοχή του αστικού ιστού και επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία όσο και στην οικονομία της πόλης.

Βασική διαδικασία μέσω της οποίας επιδιώκεται η αναβάθμιση αστικών περιοχών αποτελεί η αστική ανάπλαση.

Η ανάπλαση υποβαθμισμένων ή εγκαταλειμμένων χώρων στην πόλη μπορεί να αποδειχθεί επωφελής στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και στην απόκτηση διακριτής και ισχυρής αστικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπλαση του χώρου του στρατοπέδου Λοχαγού Αθανασίου Τσαλτάκη, που βρίσκεται εντός του αστικού ιστού στο ανατολικό άκρο της πόλης της Λαμίας.

Η απομάκρυνση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αστικού κενού μεγάλης εκτάσεως, δίνοντας την αίσθηση απαξίωσης και εγκατάλειψης της περιοχής. Προτείνονται νέες χρήσεις και λειτουργίες, οι οποίες μεμονωμένα ή και συνδυαστικά, θα προσδώσουν στο χώρο κοινωνικό, επιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στόχος η δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού και πολυδύναμου χώρου που θα αναβαθμίσει το περιβάλλον, θα βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων και θα αποτελεί πόλο έλξης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.
Αστική ανάπλαση και βιώσιμη ανάπτυξη στρατιωτικών εκτάσεων: η περίπτωση του Στρατοπέδου Τσαλτάκη στη Λαμία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Συγγραφέας
Ρουχά, Αλεξία Π.

Όνομα Επιβλέποντος
Γοσποδίνη, Αναστασία-Ασπασία

Ημερομηνία
2018

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.