ΑΣΕΠ: Αιτήσεις έως 30/10 για προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις έως 30/10 για προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Έως 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για 30 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη μεσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2021.

 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 6

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02.12.2019

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 21.10.2020 έως και 30.10.2020. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dba.appl.2020@gmail.com παρακαλούμε όπως μετατρέψετε τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf.  Η αίτηση συμμετοχής  που θα  υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτέςvia Ειδησεις https://ift.tt/3dNkGXr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.