Και 5ο άτομο ορίστηκε αντιδήμαρχος στον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α.

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε στην σχετική ανακοίνωση :


Φωτό από το τελευταίο Δ.Σ. στο ΣΤΕΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς σύμβουλους από την παράταξη με την οποία

εξελέγη ο Δήμαρχος, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας,

με θητεία από 1 Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 εντός της

τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και την απορρέουσα σχετική

νομοθεσία, όπως παρακάτω:

1. κ. Αλεξανδράκο – Αλμπάνη Χαράλαμπο, και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας:

 Τις αρμοδιότητες του γραφείου Περιβάλλοντος

 Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

 Τις αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων

 Τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου

 Τις αρμοδιότητες του γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης


2. κ. Πάστρα Ιωάννη, και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Διαβάστε περισσότερα »

via e-hani https://ift.tt/36jVuX0
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.