Φωτεινή Μπακαδήμα: Έλλειψη νεκροτόμου σε Λαμία

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Έλλειψη νεκροτόμου σε Λαμία»

Σε συνέχεια της από 13-10-2020 ερώτησής μου με θέμα «Δεν υπάρχει νεκροτόμος στη Σύρο» (Α.Π: 497) ενημερώθηκα πως το ίδιο πρόβλημα έλλειψης νεκροτόμου αντιμετωπίζει και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, η οποία  ιδρύθηκε με το νόμο 3258/2004 ΦΕΚ 144/29 Ιουλίου 2004 και ξεκίνησε την λειτουργία της στις αρχές του Ιουλίου του 2008. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 3,5 χρόνια δεν υπάρχει νεκροτόμος με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να παραπέμπονται στον Πειραιά, την Αθήνα και τη Λάρισα.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι ένας ιατροδικαστής χωρίς νεκροτόμο είναι ουσιαστικά εργαζόμενος χωρίς αντικείμενο εργασίας, αφού ο ρόλος του νεκροτόμου είναι να προετοιμάσει το νεκρό σώμα του θανόντος ώστε ο ιατροδικαστής να το εξετάσει,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για την έλλειψη νεκροτόμου στη Λαμία; 

2. Ποιο το αντικείμενο εργασίας του ιατροδικαστή στη Λαμία, αφού δεν υπάρχει νεκροτόμος; 

3. Ποια η διαδικασία νεκροτομής κάποιου θανόντος σε Λαμία; 

4. Μετά από πόσο καιρό βγαίνει το αποτέλεσμα της νεκροψίας περιστατικών που παραπέμπονται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας;

5. Για ποιο λόγο δεν έχει διοριστεί νεκροτόμος στη Λαμία; 

6. Πόσες νεκροτομές έχουν γίνει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας την τελευταία πενταετία; 

7. Τι προϋποθέσεις οφείλει να πληροί κάποιος για να γίνει νεκροτόμος; 

8. Ένας πολίτης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει νεκροτόμος ή απαιτείται εξειδίκευση νοσηλευτικής, όπως στην Ευρώπη;

9. Πόσοι νεκροτόμοι υπάρχουν στη χώρα;

10. Πόσοι ιατροδικαστές υπάρχουν στη χώρα;

11. Ποια τα πεπραγμένα των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας από το 2015 έως και σήμερα; Παρακαλώ να μας δοθούν αντίγραφα.

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.