Οδικό χάρτη για φαρμακευτική φροντίδα υψηλής ποιότητας προτείνουν οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες

Οδικό χάρτη για φαρμακευτική φροντίδα υψηλής ποιότητας προτείνουν οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες

Οδηγός για βιώσιμη και αποτελεσματική φαρμακευτική φροντίδα στην Ελλάδα από το PhRMA Innovation Forum. Αφορά σε πρόταση για διάλογο για το μνημόνιο συνεργασίας Κυβέρνησης-Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, που κατά το PIF θα πρέπει να είναι τριετούς διάρκειας. 

«Οδηγό για βιώσιμη και αποτελεσματική φαρμακευτική φροντίδα στην Ελλάδα» καταθέτει το PhRMA Innovation Forum (PIF).

Ο οδηγός αυτός αποτελεί μία πρόταση για διάλογο που θα οδηγήσει στην υπογραφή μνημονίου, τριετούς διάρκειας (2021-2023) μεταξύ της Κυβέρνησης και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Οι βασικοί άξονες του προτεινόμενου μνημονίου παρουσιάστηκαν στις 22.10.2020 από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του PIF κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου. Στόχος της εφαρμογής του μνημονίου είναι να επιτευχθεί:

  • Σταθερό και προβλέψιμο σύστημα Τιμολόγησης και Αποζημίωσης
  • Διάφανο και αποδοτικό σύστημα και διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ)Ενδυνάμωση κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας & πόρους για καινοτομία
  • Διαφάνεια και Έλεγχος συνταγογράφησης και κλινικών πρωτοκόλλων.
  • Εφαρμογή Μητρώων Ασθενειών
  • Προβλέψιμη και διατηρήσιμη χρηματοδότηση φαρμακευτικής φροντίδας, ελαχιστοποίηση δημοσιονομικού κινδύνου
  • Σύστημα Τιμολόγησης και Αποζημίωσης

Σύστημα Τιμολόγησης και Αποζημίωσηςvia Ειδησεις https://ift.tt/2FR6jF3

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.