ΙΩΣΗΦ

Λόγιος κι ύστερα μητροπολίτης Τουρνόβου κι έξαρχος τής Βουλγαρίας. Γεννήθηκε στα Γιάννενα καί έμαθε εκεί τά πρώτα γράμματα. Στα 1709 τον βρίσκουμε στην Κωνσταντινούπολη νά συμπληρώνη τις σπουδές του. Στα 1714 έγινε μητροπολίτης για να παραιτηθή στά 1722 και να ταξιδέψη στο Βουκουρέστι, όπου έζησε δυο χρόνια. Τελικά αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος όπου καλογέρεψε ως το θάνατό του. Εκει έγραψε τις ΔΙΔΑΧΕΣ του σε πεζό καΙ στιχουργήματα σε γλώσσα ανάμικτη. Οι ΣΤΙΧΟΙ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΙ του, που αποτελούνται από 292 ανομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους, γράφτηκαν για το θάνατο, στα 1730 τού ηγεμόνα της Ουγγροβλαχίας, Νικολάου Μαυροκορδάτου. Ένα χαρακτηριστικό υπόδειγμα είναι και το πιο κάτω: 

«Τα πάντα παραρρέουσι, τα πάντα ματαιότης
κόνις και τέφρα και καπνός, ύθλος σκιά και όναρ.
Πάντα παρέδραμεν ιδού, πάντα καλύπτει λίθος,
πάντα, κόνις γεγόνασι, εις τέφραν μετεβλήθη. 
Ουδείς χωρίζει πλούσιον και πένητ' εκ τού τάφου
ουδείς σοφόν ή άσοφον, ένδοξον, άδοξόν τε. 

Ομού γαρ κείνται βασιλείς, τοπάρχαι, ηγεμόνες
μητροπολίτ' επίσκοποι, πάπαι και πατριάρχαι,
τής Βυζαντίδος ή λογάς, Ρώμης τε και Γαλλίας
και πάντες ένδοξοι τής γης, κριταί, σοφοί, δυνάσται,
πτωχοί, γυμνοί, απέριττοι, ομού πενήτων πλήθη,
οστά μόνον δρώμενα, κώλα γεγυμνωμένα...» 

Δ. Π. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΙ
ΑΘΗΝΑ
1979


from ανεμουριον https://ift.tt/3239WQn
via IFTTT
Από το Blogger.