ΙΔΟΥ... Οι πρώτοι εμπλεκόμενοι «παίχτες» στον Φάκελο «Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας»

Και τώρα ιδού οι πρώτοι εμπλεκόμενοι «παίχτες» 

στον Φάκελο «Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας» 


Σας τους αναφέρω και να τoυς διαβάσετε  για να μάθετε έστω και αργά ποιοι ενδιαφέρονται και ποιοι έδωσαν παράνομα (χωρίς να τους αφαιρέσουν τις παράνομες ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ των τόκων που το Ίδρυμά μας έκανε ανά εξάμηνο για πολλά χρόνια και έτσι τα δήθεν χρέη τους αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο) τα ακίνητα των φτωχών και όχι των πλούσιων κ.κ. Συνεταίρων στην PQH μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, η οποία και γι αυτό το λόγο έκανε το κορόιδο για μια εικοσαετία τώρα. 


Επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο παρακολουθήστε το από το site των 

ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

www.kinmersynla.blogspot.gr


Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς
Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Από το Blogger.