Βεβαίωση εργοδότη του 1949 από εταιρεία που εκμεταλλευόταν τις ιαματικές πηγές των Καμένων Βούρλων


Βεβαίωση εργοδότη του 1949 από εταιρεία που εκμεταλλευόταν τις ιαματικές πηγές των Καμένων Βούρλων.

Από το Blogger.