Απόφαση υπουργείου Εργασίας: Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ μέχρι 30 Ιουνίου 2021

eurokinissi

Ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ - πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) για το έτος 2016 με εφάπαξ πληρωμή ή ρύθμιση δόσεων μέχρι 30 Ιουνίου 2021 σύμφωνα με υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4756/2020 (Α΄ 235).

Σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, για το έτος 2016 οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ - πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ, αναβάτες και προπονητές, ως προς τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί για το έτος αυτό. Συνεπώς η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης διαμορφώνεται σε €152,41.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης, χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν σύμφωνα με τα ανωτέρω έως 30/6/2021.

Αναλυτικότερα για το διάστημα από 1ης.01.2016 έως και 31.12.2016, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) προπονητές, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του π. ΟΑΕΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316), όπως αυτή είχε διαμορφωθεί για το έτος 2016.

Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστημα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν ως άνω μέχρι την 30η.6.2021.via Ειδήσεις https://ift.tt/3myXQpy
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.