Πολυνομοσχέδιο: Νέα ρύθμιση γλιτώνει χιλιάδες από το πρόστιμο για διορθώσεις στο Ε9

intime

Παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς πρόστιμα έως την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων (εκτιμάται για το 2024-2025)

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπει την επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Το δικαίωμα να υποβάλουν στο σύστημα TAXISnet εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων -Ε9- για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2010-2020 χωρίς επιβάρυνση με το πρόστιμο των 100 ευρώ, προκειμένου να διορθώσουν τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς επίσης και τα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα είδη των εμπράγματων δικαιωμάτων τους, έχουν πλέον εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα στοιχεία αυτά, αφού διορθωθούν θα πρέπει να είναι όλα πλήρως ταυτισμένα με τα όσα αναγράφονται ή πρόκειται να αναγραφούν στις αντίστοιχες δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Όπως αναφέρεται στο αρθρο 54: «Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α' 170) ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α' 179). Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται».

 via Ειδήσεις https://ift.tt/34qyaVM
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.