Πρωτοπορία για το Δήμο Στυλίδας - Εντάσσεται στους πιο «Πράσινους Δήμους» της Ελλάδας

Πρωτοπορία για το Δήμο Στυλίδας

Ο Δήμος Στυλίδας εντάσσεται στους πιο «Πράσινους Δήμους».

Με σοβαρή δουλειά και υπευθυνότητα ο Δήμος Στυλίδας κατάφερε να ενταχθεί στις προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου μέσω του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση»,

με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Από το Blogger.