144 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας

144 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας
144 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας - Εως πότε οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία της πρόσληψης καιέως 05-07-2021, συνολικού αριθμού εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στον πίνακα Α΄, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξ' αιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού Covid 19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσής του, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α , Μαράσλειο Μέγαρο). Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26-01-2021 έως και 28-01-2021 μέχρι 13:30 το μεσημέρι.

Περισσοτερα ΕΔΩvia Ειδήσεις https://ift.tt/3c8VGv6
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.