Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 5Ε/2020

Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 5Ε/2020
Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 5Ε/2020 που αφορά μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογης Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση 12 θέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως ακολούθως:

Έξι (6) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.)
Έξι (6) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/01/2021-10/02/2021

Προκήρυξηvia Ειδήσεις https://ift.tt/3okJREw
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.