Γυναίκα με την παραδοσιακή ενδυμασία της Λαμίας σε σπάνια γκραβούρα του 1877


Γυναίκα με την παραδοσιακή ενδυμασία της Λαμίας σε σπάνια γκραβούρα του 1877.
Από το Blogger.