Σπάνιο επιστολικό δελτάριο απεσταλμένο από την Λαμία στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας το 1893


Σπάνιο επιστολικό δελτάριο απεσταλμένο από την Λαμία στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας το 1893.
Από το Blogger.