484 αιτήσεις για 16 θέσεις εργασίας στην προκήρυξη 1Ε/2021 του ΑΣΕΠ

484 αιτήσεις για 16 θέσεις εργασίας στην προκήρυξη 1Ε/2021 του ΑΣΕΠ
484 αιτήσεις για 16 θέσεις εργασίας στην προκήρυξη 1Ε/2021 κατατεθήκαν στο ΑΣΕΠ - Δείτε σε ποια γνωστικά αντικείμενα.

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Ε/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/4-2-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, υποβλήθηκαν συνολικά 484 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις περισσοτέρων του ενός Γνωστικών Αντικειμένων – Εξειδίκευσης – Κλάδων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 549 και αναλύεται ως εξής:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44
ΝΟΜΙΚΩΝ 92
ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 135
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 142
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ 58
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 78via Ειδήσεις https://ift.tt/2NsSwZi
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.