Δείτε πως τα εγκαταλελειμμένα Εκκοκκιστήρια Βάμβακος στη Λαμία μπορούν να μετατραπούν σε ένα κέντρο εμπορίου και πολιτισμού


Αποκατάσταση του συγκροτήματος Εκκοκκιστηρίων Βάμβακος Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαμίας και επανάχρησή του ως πολυμορφικού πλέγματος πολιτιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η αξιοποίηση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος των Εκκοκκιστηρίων Βάμβακος Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαμίας.

Μέσα από το πρίσμα των εννοιών και του ρόλου της Πολιτιστικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς, παρατίθενται προτάσεις δημιουργικής επανάχρησης των αξιοποιήσιμων κενών κελυφών του συγκροτήματος και η γενική πρόταση ανάπλασης της περιοχής.

Στόχος της εργασίας είναι να θέσει ένα πρώτο βήμα για την κινητοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την ανάδειξη του εν λόγω χώρου, υποστηρίζοντας το πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος για την περιοχή.

Αρχικά η φωτογραφική αποτύπωση όλου του συγκροτήματος, η σχεδιαστική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση όλων των υπαρχόντων χώρων και δομών οδηγούν στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων μας, στην επιλογή λύσεων ανάπλασης και διαμόρφωσης. Αποδίδονται νέες χρήσεις και λειτουργίες στους χώρους – κτίρια που παραμένουν και απεικονίζονται σχεδιαστικά. Τέλος, αναλύονται οι τρόποι στήριξης και βιωσιμότητας του εγχειρήματος και τα προσδοκώμενα από την εφαρμογή ενός συντεταγμένου σχεδίου στρατηγικής, οφέλη.Αποκατάσταση του συγκροτήματος Εκκοκκιστηρίων Βάμβακος Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαμίας και επανάχρησή του ως πολυμορφικού πλέγματος πολιτιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Συγγραφέας
Γκέτσιος, Ιωάννης Α.

Όνομα Επιβλέποντος
Αδαμάκης, Κωνσταντίνος

Ημερομηνία
2018

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.