Μπαράζ παρατάσεων για συμβάσεις ΙΔΟΧ σε φορείς του Δημοσίου

photo: Eurokinissi

Μία σειρά από παρατάσεις συμβάσεις προσωπικού σε δημόσιους φορείς περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε εκτάκτος στην Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και τα μέτρα ενίσχυσης των πληττόμενων κλάδων και εργαζομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίο παρατείνονται, έως τις 30.6.2021, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου -ΙΔΟΧ, προσωπικού που απασχολείται κατά τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων στην καθαριότητα, φύλαξη και απολύμανση των κτιρίων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των μνημονευόμενων Υπουργείων καθώς και των κτιρίων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του ΕΟΔΥ, και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η εν λόγω παράταση των συμβάσεων πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων [απαγόρευση διαδοχικών συμβάσεων, διάρκεια αυτών κ.λπ. και δεν μεταβάλλει τον αρχικό χαρακτήρα της σχέσης εργασίας αυτών.

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου απασχολουμένων στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει) η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του προσωπικού (επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό), που έχει προσληφθεί σε προνοιακούς φορείς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, δεν δύναται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 30η-6-2021.

Τέλος μέχρι 30,6.2021, παρατείνονται, επίσης, αυτοδικαίως από τη λήξη τους, οι συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, που είχαν συναφθεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών κατ' ανώτατο όριο, από αναθέτουσες αρχές με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεων, για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.via Ειδήσεις https://ift.tt/3sFyf1S
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.