Ηλεκτρονικό «δίχτυ» στήνει η ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη αδήλωτων ενοικίων

Ηλεκτρονικό «δίχτυ» στήνει η ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη αδήλωτων ενοικίων

Σε στενό κλοιό ετοιμάζεται να βάλει το υπουργείο Οικονομικών τους ιδιοκτήτες ακινήτων με στόχο να περιοριστούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων. Η παρατεταμένη περίοδος του lockdown σε συνδυασμό με τα προγράμματα αποζημίωσης ενοικίων στους ιδιοκτήτες καταστημάτων τα οποία τα νοικιάζουν σε επιχειρήσεις σε αναστολή έφερε στην επιφάνεια χιλιάδες περιπτώσεις απόκρυψης ενοικίων.

Η ανάγκη που δημιούργησε το πρόγραμμα κάλυψης ενοικίων να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τα ενοίκια που εισπράττουν προκειμένου να αποζημιωθούν, αποκάλυψε το μέγεθος της φοροδιαφυγής.

Ως εκ τούτου οι φορολογικές αρχές σχεδιάζουν να αυτοματοποιήσουν το σύστημα, προκειμένου ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις ( AirBnb κ.α) να είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης.

Η διαδικασία που θα επιλεγεί δεν θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να αλλάξουν τα ποσά που θα είναι προσυμπληρωμένα ως εισόδημα από ενοίκια, παρά μόνο με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, αφού μαζί της κατατεθούν και τα παραστατικά που θα αποδεικνύουν το λάθος.

Με αυτό τον τρόπο στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι θα περιορίσουν την δήλωση ψευδών στοιχείων από την πλευρά των ιδιοκτητών. Για να επιτευχθεί ο στόχος της προσυμπλήρωσης του Ε2, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να αντλήσει στοιχεία από τις δηλώσεις Covid, που οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει προκειμένου να αποζημιωθούν για τα «κουρεμένα» ενοίκια. Αντίστοιχα στοιχεία θα αντληθούν και από τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων που έχουν υποβληθεί έως και τις 15 Φεβρουαρίου.

Στοιχεία από πλατφόρμες

Μεγάλο στοίχημα παραμένει η αυτόματη άντληση ή για μεγαλύτερη ακρίβεια η επίσημη ενημέρωση από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων που έχουν γίνει.

Ηδη η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τις τρείς μεγάλες πλατφόρμες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να της αποστείλει τα στοιχεία σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων στη χώρα μας μέσω των δικών τους συστημάτων.

Σε επόμενο στάδιο ο ελεγκτικός μηχανισμός θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις των στοιχείων που έχουν δοθεί από τις πλατφόρμες σχετικά με πληρωμές που έχουν γίνει για την ενοικίαση ακινήτων και τα εισοδήματα από ενοικιάσεις ακινήτων που έχουν δηλώσει στην εφορία οι ιδιοκτήτες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Αντίστοιχα οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται σε υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».via Ειδήσεις https://ift.tt/2QRBbKQ
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.