10 προσλήψεις στη ΔΕΗ με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

10 προσλήψεις στη ΔΕΗ με προκήρυξη του ΑΣΕΠ
10 προσλήψεις στη ΔΕΗ με προκήρυξη του ΑΣΕΠ - Δείτε αναλυτικά

ΑΣΕΠ: Ανακοινωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα .

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021
Αίτηση
Παράρτημα

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Μακεδόνα Δέσποινα, τηλ.: 24610 54305 & Κουντουρά Αλεξάνδρα, τηλ.: 24610 54212

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 12.04.2021 έως και Τετάρτη 21.04.2021.via Ειδήσεις https://ift.tt/39VPq8a
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.