Η συμβολή του στρατού στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Λαμίας


Η συμβολή του στρατού στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των πόλεων (μελέτη περίπτωσης Λαμία)

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται έρευνα για το πώς οι Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ), μέσω της δραστηριότητάς τους, αποτελούν έναν από τους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και πόλεων, μελετώντας την περίπτωση της πόλης της Λαμίας, καθώς επίσης διερευνάται και η άποψη και η στάση των πολιτών της πόλης για τη σημασία της ύπαρξης στρατιωτικών Μονάδων στην περιοχή τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια σε δείγμα 155 ατόμων της πόλης της Λαμίας και της ευρύτερης Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων γίνεται συνολικά και ανά κατηγορία συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν μια σαφή εικόνα της σχέσης των συμμετεχόντων με το στρατό και της άποψης που έχουν για την επιρροή του στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τους.


Πρωτότυπος Τίτλος: Η συμβολή του στρατού στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των πόλεων (μελέτη περίπτωσης Λαμία)

Συγγραφέας: Δημήτρογλου, Ροδόλφος, Ηρακλής

Επιβλέπων καθηγητής: Μητούλα, Ρόιδω

Ημερομηνία κατάθεσης: 2018-10-14

Περιγραφή: 183 σ.:εικ.,πίν.,χάρτες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.