Λαμία: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 25 Αυγούστου - Δείτε τα θέματα

Σας προσκαλούμε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων αριθ.6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19],  και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1)  ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762 / 07-08-2021  [ΦΕΚ Β΄ 3660], Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3793] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 μέχρι και σήμερα, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54  /ΔΙΔΑΔ /Φ.69/174 /οικ.15591 /02-08-2021 [ΑΔΑ: 60 ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 55 /  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ] και 56/ ΔΙΔΑΔ / Φ.69 /  176/ οικ.16259/16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https:  // www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.  

Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων πενήντα οκτώ [58]. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΙΣ 25/08/2021  

- Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων Ευθυμίου Καραΐσκου.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Θέμα 1ο 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 2ο 

Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 2ο  τρίμηνο οικονομικού έτους 2021 

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 3ο 

Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 4ο 

Περί εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου στην πλατεία όπισθεν του Αγ. Αθανασίου Γαλανέϊκα Λαμίας με δημοπρασία

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Θέμα 5ο 

Καθορισμός όρων «Ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας»

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Θέμα 6ο 

Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην άνω Πλατεία της Κοινότητας Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων και αποξήλωση κουβουκλίου

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης ΦώσκολοςΘέμα 7ο 

Κοπή πεύκου στις Θερμοπύλες

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης ΦώσκολοςΘέμα 8ο 

Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ρίζος 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη