Ενημέρωση για έκτακτη ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Μακρακώμης


Ενημέρωση για έκτακτη ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Μακρακώμης.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019, για τις οποίες εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του δήμου μέχρι 31.10.2021.

Η καταβολή των οφειλών πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. (Με την 18440/10-3-2021 (ΦΕΚ 962/β/11-3-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, έχουν προσδιοριστεί οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.