Έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού  λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), λόγω των πυρκαγιών που  εκδηλώθηκαν στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού. Η έκτακτη 

κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ  Α’ 76), β) τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του  Υπουργείου ΥΠΕΣ γ) την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις. και δ) την  με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ θα πραγματοποιηθεί : 

1) δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για  πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο  εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ  3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς  

2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο  Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα  αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το  τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική  παρουσία,  

την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 μμ, στο Ξενοδοχείο Θέρμαι Σύλλα, στην οδό Ποσειδώνος 2, Λουτρά Αιδηψού στην ΠΕ Ευβοίας, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:


Συζήτηση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας  και Ιστιαίας-Αιδηψού. 


Θέμα 1ο 

Πρόταση ένταξης για χρηματοδότηση νέου έργου στη ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας ή στη ΣΑΕ 055 του Υπ. Εσωτερικών ή σε έτερη σχετική Σ.Α. του Υπ.  Υποδομών ή άλλου Υπουργείου, για την αποκατάσταση των υποδομών και την  αντιπλημμυρική προστασία λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Νομό  Εύβοιας από τις 3-8-2021 (σε περίπτωση παραπομπής από την ΟΕ)

Εισηγητής 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης ΣπανόςΗ συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο  YouTube. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.