Ξεκίνησε και επίσημα η κυνηγετική περίοδος, ποιο κυνήγι δεν επιτρέπεται

Eurokinissi

H κυνηγετική περίοδος για το κυνηγετικό έτος 2021 - 2022 ξεκινά από 20 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2021 - 2022 από 20 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα θηρεύσιμων ειδών.

Ποιο κυνήγι δεν επιτρέπεται

Σύμφωνα με το ΦΕΚ:

1.Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2.Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2021 μέχρι και 20-1-2022 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους,
5. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-09-2021 μέχρι και 20-01-2022 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2022 μέχρι και 28-02-2022 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι.
6. Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Αlectoris chukar) επιτρέπεται

Που Απαγορεύεται το κυνήγι:

Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
Στα εκτροφεία θηραμάτων.
Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας
Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί δασικές απαγορευτικές αποφάσεις κυνηγίου λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο 30 του προοιμίου της υπουργικής απόφασης και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩfrom Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3gQkJ7L
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.