Λαμία: Ο Γιάννης Στρωματιάς για τον ''Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης''

Με την, σύμφωνα με την προκήρυξη,πάροδο της προθεσμίας υποβολής δήλωσης υποψηφιοτήτων για την επιλογή του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και επειδή,κατά την ταπεινή μου γνώμη, η παραπάνω ορισθείσα ενδεικτική προθεσμία ήταν αφενός μεν σύντομη, αφετέρου η προκήρυξη εκδόθηκε σε περίοδο διακοπών (18-8-2021 έως 30-8-2021) και έτσι ίσως να μην έγινε ευρέως αντιληπτή, είναι χρήσιμο να αναφερθούν και τα παρακάτω:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων υποψηφιοτήτων ορίζεται από τον Νόμο 3852/2010 (άρθρο 77 παράγραφος 1 εδάφιο 2) ,στο οποίο αναφέρεται ότι "Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ"δηλαδή μέχρι να αρχίσει να συζητείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ημερομηνία που θα προσδιοριστεί σχετικά.

Σχετική εγκύκλιο άλλωστε εξέδωσε για το σύνολο της διαδικασίας το υπουργείο Εσωτερικών (υπ.αριθ.1ΑΠ661/7-1-2020) στην οποία προσδιορίζονται και τα παραπάνω.

Σύμφωνα έτσι με την παραπάνω νομοθετική επιταγή είναι δυνατόν να υποβάλουν την σχετική δήλωση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλοι ενδιαφερόμενοι ούτως ώστε μέσα από τον πλουραλισμό να επιτευχθεί το καλύτερο θετικό αποτέλεσμα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.