Ταραντίλης: Η επικουρική ασφάλιση παίρνει νέα πνοή παραμένοντας δημόσια και κοινωνικά φιλελεύθερη

eurokinissi

«Παραμένοντας δημόσια και κοινωνικά φιλελεύθερη, η επικουρική ασφάλιση παίρνει νέα πνοή και διεκδικεί την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Χρήστος Ταραντίλης.

«Η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνταξιοδοτικών παροχών βρίσκεται στον πυρήνα του κοινωνικού κράτους. Τα δεδομένα από τα οποία εξαρτάται η αδιάλειπτη απόδοση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπαγορεύουν την ανάγκη προσαρμογής του συνταξιοδοτικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης σε νέες βάσεις. 

Η στασιμότητα του διανεμητικού συστήματος που καταδικάζει την επικουρική ασφάλιση σε βέβαιο μαρασμό δίνει με το παρόν νομοσχέδιο την θέση της σε ένα δικαιότερο και πιο δυναμικό σύστημα αξιοποίησης του κεφαλαίου του εργασιακού βίου των πολιτών. Παραμένοντας δημόσια και κοινωνικά φιλελεύθερη η επικουρική ασφάλιση παίρνει νέα πνοή και διεκδικεί την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα.»

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στην ομιλία του στη Βουλή ο κ. Ταραντίλης στο πλαίσιο συζήτησης και ψήφισης του σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Ταραντίλη σχετικά με την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά:

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Καλούμαστε να ψηφίσουμε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχει τα μάτια στραμμένα αποκλειστικά και μόνο στη νέα γενιά εργαζομένων.

Το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί τη ριζική αναμόρφωση της αρχιτεκτονικής του δημόσιου συστήματος επικουρικής ασφάλισης με τη σταδιακή καθιέρωση για πρώτη φορά ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος οικονομικής λειτουργίας των ασφαλιστικών εισφορών, στη θέση του μέχρι σήμερα ισχύοντος διανεμητικού συστήματος.

Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση αποτελεί μια αναγκαία και αναπόφευκτη καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα, η οποία έχει καθυστερήσει και δεν μπορεί άλλο να αναβληθεί.

Οι δημογραφικές τάσεις που αποτυπώνονται σε όλον τον δυτικό κόσμο και είναι ιδιαίτερα αισθητές και στη χώρα μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση της αναλογίας μεταξύ ενεργών ασφαλισμένων και συνταξιούχων, γεγονός που προδιαγράφει ως μοιραία συνέπεια την απίσχναση των επικουρικών συντάξεων.

Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε ακλόνητους μαθηματικούς υπολογισμούς και δεν είναι προϊόν ιδεολογικών καταβολών.

Η εμμονή στο διανεμητικό σύστημα, δηλαδή στην πληρωμή των καταβαλλόμενων συντάξεων από τις ετήσιες εισφορές με την ελπίδα των ενεργών ασφαλισμένων ότι η επόμενη γενιά θα πράξει το ίδιο και γι΄ αυτούς είναι επί τη βάσει των δεδομένων δημογραφικών συσχετισμών πραγματικά μια ουτοπία.

Το ζητούμενο, συνεπώς, στο υπό κρίση νομοσχέδιο δεν είναι να αξιολογήσουμε την ορθότητα της μετάβασης του συστήματος επικουρικής ασφάλισης από τη διανεμητική στην κεφαλαιοποιητική μορφή διότι η επιλογή αυτή υπαγορεύεται ούτως ή άλλως από όλα τα κοινωνιολογικά και οικονομικά ευρήματα.

Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν τη σχεδιαζόμενη μετάβαση

– αποτελεσματική στην πράξη,
– αξιόπιστη έναντι των πολιτών και
– βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι το παρόν νομοσχέδιο εισάγεται συνοδευόμενο από αναλογιστική και μακροοικονομική μελέτη, καθώς και από ανάλυση της βιωσιμότητας δημοσίου χρέους.

Ως εκ τούτου, υπό κάθε εκδοχή, η προτεινόμενη λύση είναι απολύτως τεκμηριωμένη και δημοσιονομικά ελεγμένη, ώστε να μην αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων για το μακροπρόθεσμο θετικό συνταξιοδοτικό αποτύπωμά της.

Ως προς το πεδίο εφαρμογής της μεταρρύθμισης, το παρόν νομοσχέδιο

Πρώτον άπτεται της επικουρικής ασφάλισης, δηλαδή του δεύτερου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος

– λειτουργεί παρακολουθηματικά
– και καλείται να συμβάλει στη διασφάλιση επιπέδου διαβίωσης, συμπληρωματικά προς την κύρια ασφάλιση.

Επομένως δεν αφορά ή δεν επιδρά με οποιονδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση των κύριων συντάξεων.

Δεύτερον, δεν αφορά και δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες συντάξεις και τους σημερινούς συνταξιούχους.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί αφορά

– υποχρεωτικώς στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1.1.2022,
– προαιρετικώς δε στους εργαζομένους ηλικίας σήμερα μέχρι 35 ετών, είναι δηλαδή μια μεταρρύθμιση μόνο για τη νέα γενιά.

Η καινοτομία του νέου συστήματος έγκειται ουσιαστικά

– στη δημιουργία ατομικών λογαριασμών που θα φέρουν το όνομα του ασφαλισμένου και
– στη δυνατότητα επένδυσης των εισφορών που συλλέγονται. Τοποθετώντας τα χρήματα σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αποδίδεται σύνταξη προσαυξημένη, ανάλογα με το ύψος των γεννώμενων αποδόσεων.

Η επενδυτική αυτή δυνατότητα αντισταθμίζεται από την εγγύηση του κράτους, η οποία διασφαλίζει ότι ο συνταξιούχος θα λαμβάνει σε κάθε περίπτωση σύνταξη που αντιστοιχεί στην πραγματική αξία των εισφορών που κατέβαλε.

Υπό αυτά τα δεδομένα με τη νομοθετική πρόταση που συζητάμε σήμερα

– απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από τον δημογραφικό κίνδυνο που φέρει το διανεμητικό σύστημα
– και αποδίδονται σε αυτούς τα επενδυτικά οφέλη του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο απώλειας των εισφορών που έχουν καταβάλει.

Μ'αυτόν τον τρόπο εγκαθιδρύεται ένα σύστημα δημόσιο και πραγματικά φιλελεύθερο.

Η υλοποίηση της παρούσας μεταρρύθμισης ανατίθεται σε ένα νεοσύστατο ασφαλιστικό οργανισμό, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.

Η επενδυτική δραστηριότητα του εν λόγω φορέα, υποκείμενη

– στην αρχή της συνετής διαχείρισης,
– στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την διασπορά του επενδυτικού κινδύνου,
– σε συνδυασμό με την καθιέρωση επενδυτικής επιτροπής συγκροτούμενης από πιστοποιημένους διαχειριστές χαρτοφυλακίου,

δημιουργεί ένα συγκροτημένο πλαίσιο

– επενδυτικής ευχέρειας,
– λελογισμένου ρίσκου και
– δυνατότητας διασφάλισης σταθερών αποδόσεων.

Η ίδια η αναλογιστική μελέτη στην οποία βασίζεται η πρόταση σε τρία διαφορετικά σενάρια ως προς την εξέλιξη της ανθρωπογεωγραφίας της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει

– μέση ονομαστική απόδοση από τις επενδύσεις η οποία μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 11 – 13% υψηλότερο απ΄ ότι σήμερα,
– ενώ στην πλήρη εξέλιξη του νέου συστήματος το ποσοστό επαύξησης μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης θα πρέπει

– να γίνει το πρότυπο εκείνο που θα καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στην ικανότητα του κράτους να εγγυάται την περιουσία τους και τον κόπο του εργασιακού τους βίου καθώς επίσης
– να δημιουργήσει την πεποίθηση ότι η σχέση κράτους – πολίτη είναι αμφίδρομη και επωφελής.

Η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνταξιοδοτικών παροχών βρίσκεται στον πυρήνα του κοινωνικού κράτους.

Τα δεδομένα από τα οποία εξαρτάται η αδιάλειπτη απόδοση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπαγορεύουν την ανάγκη προσαρμογής του συνταξιοδοτικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης σε νέες βάσεις.

Η στασιμότητα του διανεμητικού συστήματος που καταδικάζει την επικουρική ασφάλιση σε βέβαιο μαρασμό δίνει με το παρόν νομοσχέδιο την θέση της σε ένα δικαιότερο και πιο δυναμικό σύστημα αξιοποίησης του κεφαλαίου του εργασιακού βίου των πολιτών.

Παραμένοντας δημόσια και κοινωνικά φιλελεύθερη η επικουρική ασφάλιση παίρνει νέα πνοή και διεκδικεί την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα.

Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.

Σας ευχαριστώ.from Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3kQvxE7
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.