Μόνο με εμβολιασμένους θα γίνει η ΔΕΘ

Μόνο με εμβολιασμένους θα γίνει η ΔΕΘ

Η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) διοργανώνεται από το Σάββατο 11 έως και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021, με φυσική παρουσία και, σύμφωνα με την τήρηση του πρωτοκόλλου λειτουργίας για τις εμπορικές εκθέσεις. Ποιοι είναι οι κανόνες εισόδου.

Η φετινή ΔΕΘ αποτελεί το πρώτο διεθνές εμπορικό εκθεσιακό γεγονός στην Ευρώπη και θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα, με θεματικό άξονα το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της χώρας στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Μόνο με εμβολιασμένους θα γίνει η ΔΕΘ

Κανόνες εισόδου στον χώρο της ΔΕΘ:

- Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν:

  • [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή
  • [β] πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

Την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης δεν υπέχουν οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους.

Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους προσκομίζουν, εναλλακτικά προς το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας, ακόμη και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

  • Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα, μία (1) με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) και μία (1) με rapid test, με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Τεύχος B' 4054/04.09.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54217 Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κανόνες λειτουργίας της ΔΕΘ

  • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου σε όλους τους χώρους και εντός των εκθετηρίων.
  • Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση, σύμφωνα με το σημείο 16.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας στη ΔΕΘ:

  • Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού.
  • Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.
  • Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων.
  • Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.

Διεξαγωγή συνεδρίων με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου) σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 13, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.from Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3zQgZuj
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.