Το αρχείο του kaiterilamia.gr χρησιμοποιήθηκε σε πτυχιακή εργασία της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ/ΦΥΤΟΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ

ΝΙΚΗ ΓΙΟΥΡΕΛΗ

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθέριος Μπόνος

Άρτα, Μάιος 2021

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη