-->

Καμένα Βούρλα: Που ξοδεύονται τα χρήματα του Δήμου; μπορούμε να μάθουμε και εμείς οι δημότες ρε παιδιά;


Που ξοδεύονται τα χρήματα του Δήμου? μπορούμε να μάθουμε και εμείς οι δημότες ρε παιδιά?

Επιστολή αναγνώστη

Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων

Αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σήμερα οι ακόλουθες 25 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου για πληρωμές σε βάρος του Κ.Α. 35.6234.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πότε έγιναν αυτές οι μισθώσεις και γιατί?

Ο δήμος δεν έχει δικά του Μηχανήματα ?

Η Περιφέρεια δεν έχει τέτοια μηχανήματα?

Οι Μισθώσεις έγιναν με διαγωνισμό ή απ’ ευθείας ? Ποιοι είναι οι Εκμισθωτές ?

Το γνωρίζει το δημοτικό συμβούλιο? η οικονομική επιτροπή? (αν ρωτήσω έναν σύμβουλο θα ξέρει?)

Θέλω να πω, ποιος αποφασίζει τελικά ελαφρά τη καρδία να βγάλει από το ‘άδειο’ συρτάρι του Δήμου άλλα 40 χιλιάρικα χωρίς να το παιδέψει λίγο το πράμα? Ήταν η καλύτερη λύση αυτή που δόθηκε ή με λιγότερα λεφτά θα μπορούσε να γίνει η δουλειά μας?

Κάποια σχετική ενημέρωση δεν μπορούμε να έχουμε ως δημότες?

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->