-->

Λαμία: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου (Δείτε τα θέματα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 184 παρ.1 Ν.4635/2019).  

***  

Σας προσκαλούμε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων αριθ.6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:  


(α) με φυσική παρουσία, [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ-169/τ.Α΄/18-09-2021), αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487  

/30-07-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07-08-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3660], Δ1α/ΓΠ. 


οικ.61910/07-10-2021 [ΦΕΚ-Β΄/4674/08-10-2021] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και σήμερα, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 643/69472/24-09-2021  


(ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και 63/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 [ΑΔΑ:  ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.  


Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //  www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.  


Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων πενήντα οκτώ [58].  β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: : https://gnosis conf.whereby.com/dimotiko-symboulio, για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της ανωτέρω Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/07-10-2021 (ΦΕΚ 4674/τ.Β/08-10-2021) Κ.Υ.Α., 643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] και 63/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών [δηλαδή δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου ή τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με e-mail μέχρι  την 25-10-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄, για τον τρόπο συμμετοχής των στη  συνεδρίαση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 25/10/2021  

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 43103- 21/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)  

- Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.  

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Θέμα 1ο 

Απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2021 –Τυχόν μεταβολές οικισμών από την τελευταία απογραφή έτους 2011 

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 3ο 

Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο  τρίμηνο οικονομικού έτους 2021 

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 4ο 

Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 2 στρ. στην θέση «Αλώνια Μοιρά» της Κοινότητας Υπάτης

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 5ο 

Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 30 στρ. στην θέση Μαυρομαντήλα της Κοινότητας Μ.Βρύση

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 6ο 

Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 9,5 στρ. στην θέση «Σχολικό» της Κοινότητας Ροδωνιάς

Εισηγητής 

Δήμαρχος


ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Θέμα 7ο 

Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος ΡίζοςΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

Θέμα 8ο 

Παραχώρηση χρήσης 6ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας για δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->