-->

Η λειτουργία της Δημοκρατίας στον Δήμο Λαμιέων παρουσιάζει λυπηρή και ανησυχητική εικόνα

Η λειτουργία της Δημοκρατίας στον Δήμο Λαμιέων παρουσιάζει λυπηρή και ανησυχητική εικόνα. Η υποβάθμιση των αρμοδιοτήτων των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων έναντι των Οικονομικών Επιτροπών, συμβαίνει παντού. Επιπλέον όμως, έχουμε σοβαρά προβλήματα θεσμικής εκπροσώπησης των εκλεγμένων αντιπροσώπων, αφού πληθώρα κρίσιμων αρμοδιοτήτων έχουν περάσει σε ένα και μοναδικό πρόσωπο, του Δημάρχου,  που συγκεντρώνει ανησυχητικές υπερεξουσίες. 

Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε ένα πρόσωπο, χωρίς ανανέωση προσώπων, δεν συνάδει ούτε με την λειτουργικότητα των υπηρεσιών του Δήμου, ούτε με την θέληση των Πολιτών, οι οποίοι εξέλεξαν εκπροσώπους για να αναλάβουν αρμοδιότητες και όχι ως διακοσμητικά στοιχεία. 

Πέραν τούτων, προκαλεί λύπη για τη λειτουργία της Δημοκρατίας μας η αδυναμία ορισμένων - όχι όλων -  ΜΜΕ να αντιληφθούν ότι ο θεσμικός ρόλος τους δεν είναι το λιβάνισμα αλλά ο έλεγχος της εξουσίας.

Ουδεμία πρόοδος, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική, επιστημονική και δημοκρατική,  μπορεί να επέλθει σε αυτό το περίκλειστο και ερμητικό περιβάλλον.

Παναγιώτης Ιακωβής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->