-->

Γεώργιος Σκούρας: Προτάσεις παρέμβασης της Περιφέρειας Στερεάς για τα ευάλωτα νοικοκυριά


Προτάσεις του Περιφερειακού Συμβούλου Γεωργίου Σκούρα, ένταξης προγραμμάτων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 2022, για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορεί να είναι άμεσα υλοποιήσημες από τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας:


1. Πρόγραμμα  «Επιδότηση Ρεύματος ευπαθών ομάδων» : Κρίνεται αναγκαία η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος συγκεκριμένων νοικοκυριών (οικογενειες χωρίς εισόδημα ή με μικρό εισόδημα, τρίτεκνες- μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες) με άμεσο  στόχο, της μη διακοπή του ρεύματος. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΗ. Αν υπάρξη αύξηση του ποσού του προγράμματος, θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με μικρά αγροτικά εισοδήματα, για την επιδότηση του ρεύματος των αρδευτικών γεωτρήσεων.

2. Πρόγραμμα «Κουπόνια Λαϊκών Αγορών»: Κοινωνικό Πρόγραμμα που θα προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Το πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Το κάθε κουπόνι θα είναι αξίας 1€, και δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί.   

3. Το πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου». Ένα πρόγραμμα που θα απεθύνεται σε πολύ φτωχές οικογένειες αλλά και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις οικογενειακές ή επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέχρι 2 εργαζόμενους, επιδοτώντας μέρος του ενοικίου.


Γεώργιος Σκούρας 

Περιφερειακος Σύμβουλος 

Στερεά Υπεροχής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->