-->

Ψηφιακά η υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ

Ψηφιακά η υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από 1.1.2022 σύμφωνα με απόφαση που πήρε ΦΕΚ.

Αναλυτικά κάθε εργοδότης -επιχείρηση, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ -e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εργοδότες - επιχειρήσεις, μέλη εργοδοτικών οργανώσεων, που πρόκειται να καταχωρηθούν στο ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΓΕ.ΜΗ. Ο.Ε.» σύμφωνα με την υπ' αρ. 62599/26.8.2021 (Β' 4279) υπουργική απόφαση, δηλώνουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ιδίως, τον κλάδο ή τους κλάδους της οικονομικής τους δραστηριότητας, τον αριθμό και τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού τους και τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται.from Όλες οι ειδήσεις - ΕΙΔΗΣΕΙΣ https://ift.tt/3rUgn62
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->