-->

Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι πότε γίνονται τροποποιητικές χωρίς πρόστιμο

(Φωτ.: INTIME)

Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο ως το τέλος του χρόνου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν όσοι έχουν εντοπίσει λάθη, παραλείψεις ή άλλα προβλήματα στη φορολογική δήλωση που έχουν καταθέσει.

Μέσω του TAXISNET οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή και να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Για τις φετινές δηλώσεις εάν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως τις 31/12 δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.

Αντίθετα, εάν η υποβολή γίνει από τη νέα χρονιά, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Εάν μάλιστα είναι χρεωστική, τότε επιβάλλεται και μηνιαία προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου. Ωστόσο, είναι ήδη πολλά τα αιτήματα προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου.

Τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος στην εφορία θα πρέπει να υποβάλλουν και οι περίπου 1.100.000 συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά για τις συντάξεις τους. Η διαδικασία αφορά τα ποσά που έλαβαν για το 2019, αλλά και για τα αναδρομικά που έλαβαν για τα έτη 2015-2016. Η τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να γίνει για κάθε χρόνο ξεχωριστά ανάλογα ποια χρονιά αφορούν τα αναδρομικά και ο φόρος θα καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Οι φορολογούμενοι μπαίνοντας στην εφαρμογή του TAXISNET μπορούν να υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Μπορούν επίσης να δουν και να εκτυπώσουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

Διόρθωση λαθών

Είναι σημαντικό ωστόσο να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών που πιθανόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα:
- Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
- Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβάλει την τροποποιητική τότε θα επιβάλλει και το σχετικό πρόστιμο. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις, που ακόμη και αν περάσει η προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις, αναλόγως. Ειδικότερα δεν επιβάλλονται πρόστιμα:

- Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο.
- Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
- Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
- Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
- Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
- Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN.
- Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη "φιλοξενία" για φορολογικούς λόγους

Διαδικασία υποβολής

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:

- Επιλέγουν το έτος για το οποίο επιθυμούν την υποβολή δήλωσης.
- Επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
- Συμπληρώνουν τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Ο/Η σύζυγος υποβάλλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς του/της κωδικούς πρόσβασης.
- Συμπληρώνουν το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
- Ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
- Υποβάλλουν τη δήλωση.
- Εκτυπώνουν τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.from Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3FwlBsg
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->