-->

Λαμία: Ορίστηκε η κριτική επιτροπή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου


Ορισμός μελών, εκ μέρους του Δήμου Λαμιέων, στην κριτική επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων του αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2.β. της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β’ 2239/31.05.21).

2. Τους όρους πραγματοποίησης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφαση, το Ν. 4412/2016 και το άρθρο 206 του Ν.4555/2018.

3. Το άρθρο 8 του τεύχους της αναλυτικής προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται ως πενταμελής, με τρεις (3) κριτές, υποδεικνυόμενοι από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ με κλήρωση και δύο (2) κριτές που θα επιλεγούν από το Δήμο Λαμιέων.

4. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων διεξάγει τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τον ορισμό των κριτών που επιλέγονται από το Δήμο για τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

1. Ορίζεται ως κριτής διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, δηλαδή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με 20ετία από κτήσεως άδειας επαγγέλματος, που να διαθέτει τρία τουλάχιστον Α’ ή Β ή Γ’ βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή σημαντική διάκριση σε ελληνικούς ή αναγνωρισμένους θεσμούς δημόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου ως κύριος μελετητής ή να είναι τακτικός ή ομότιμος καθηγητής ελληνικού ΑΕΙ Αρχιτεκτονικής ή διδάσκων σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής:

ο κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Πανέτσο, καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

2. Ορίζεται ως μέλος εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων:

η κ. Αφροδίτη Πολιτοπούλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Γκέτσιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο του τμήματος Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων της εν λόγω διεύθυνσης, καθώς διαθέτουν εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

To kaliterilamia.gr σέβεται το δικαίωμα όλων των χρηστών να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα, να μην δημοσιεύει συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Έτσι όποια σχόλια, περιέχουν ακατάλληλα προς το κοινό χαρακτηριστικά θα αποσύρονται από τον ιστότοπο.

Από το Blogger.
-->