-->

Ανανεωμένο κοινωνικό συμβόλαιο για αξιοπρεπή εργασία ζητά η ΓΣΕΕ

Ανανεωμένο κοινωνικό συμβόλαιο για αξιοπρεπή εργασία ζητά η ΓΣΕΕ

Επιστολή στον Πρωθυπουργό απέστειλε η ΓΣΕΕ, με την οποία θέτει τις προτεραιότητές της και ζητά να αποτυπωθούν στην Υπουργική διακήρυξη του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2022 (HLPF).

 

Για τη Συνομοσπονδία, οι επενδύσεις σε θέσεις εργασίας, η κοινωνική προστασία οι αξιοπρεπείς μισθοί, η ισότητα των φύλων, αποτελούν μεταξύ άλλων θέματα μείζονος σημασίας .

Η ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Διεθνούς δραστηριότητάς της, όπως τονίζεται και στην επιστολή, στηρίζει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα ανανεωμένο κοινωνικό συμβόλαιο , το οποίο σε μία περίοδο κλιμάκωσης συγκρούσεων και κρίσεων μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο της κοινής ασφάλειας απέναντι σε διευρυνόμενες ανισότητες, πανδημίες, την κλιματική, ενεργειακή και την επερχόμενη επισιτιστική κρίση.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρεται

"θεωρούμε ότι μοχλό για το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο αποτελεί ο Στόχος 8 με αιχμή την αξιοπρεπή εργασία, την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μια δίκαιη κατανομή πλούτου, κοινωνική ενσωμάτωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Κεντρική σημασία εδώ αποδίδουμε στην υλοποίηση αιτημάτων με ειδικό βάρος για τον κόσμο της εργασίας, και κύρια:

• Τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δίκαιη μετάβαση, και την καθιέρωση βάσης προστασίας της εργασίας με κύρια χαρακτηριστικά την καθολική κοινωνική προστασία, αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ίσες αμοιβές, χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, θρησκεύματος ή αναπηρίας και ένα αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στα δικαιώματα το οποίο θα επιτευχθεί μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την πολυμερή μεταρρύθμιση.

Πιο αναλυτικά, το σκεπτικό και οι προτεραιότητες που θα θέλαμε να δούμε να αποτυπώνονται στην Υπουργική Διακήρυξη HLPF 2022 είναι οι ακόλουθες:

- Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας: Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, παγκοσμίως έχουν χαθεί 255 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης το 2020, 130 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας χάθηκαν ή κινδύνευσαν το 2021 ενώ η παγκόσμια ανεργία προβλέπεται να ανέλθει σε 207 εκατομμύρια θέσεις το 2022. Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση όπως ορίζεται από τον Στόχο 8, θα πρέπει να δημιουργηθούν 575 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2030. Η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε αξιοπρεπείς και φιλικές προς το κλίμα θέσεις εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση μιας ανθρωποκεντρικής ανάκαμψης. Οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθηθούν σε τομείς εντάσεως εργασίας και σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι βιώσιμες υποδομές, η οικονομία της φροντίδας, οι φιλικές προς το κλίμα βιομηχανίες και καινοτομίες στις πόλεις καθώς επίσης η βιώσιμη γεωργία και αλιεία.

- Κοινωνική προστασία: Η πανδημία και η εντεινόμενη ενεργειακή και επισιτιστική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να προχωρήσουμε προς καθολικά συστήματα και κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας και να παράσχουμε δωρεάν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και εισοδηματική στήριξη στους πιο ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων εργαζομένων. Στηρίζουμε τον Παγκόσμιο Επιταχυντή για την Εργασία και την Κοινωνική Προστασία του ΟΗΕ, ο οποίος πρέπει να συμπεριλάβει τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Ταμείου Κοινωνικής Προστασίας προκειμένου να υποστηρίξει την εφαρμογή των κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας στις φτωχότερες χώρες του κόσμου".

#ΓΣΕΕ #ΘΕΣΕΙΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ #ΦΟΡΟΥΜ #ΕΠΙΣΤΟΛΗ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/04McGwP
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->