-->

Αφορολόγητη η επιστρεπτέα προκαταβολή: Πότε ξεκινά η αποπληρωμή των επιδοτήσεων

eurokinissi

Αφορολόγητη θεωρείται η επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως διευκρινίζει η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τα λογιστήρια των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπ ατμόν περιμένοντας την έκδοση των εκκαθαριστικών, πλέον γνωρίζουν ακριβώς το πώς θα αντιμετωπιστούν από την εφορία τα συγκεκριμένα ποσά, ενώ περιμένουν την έκδοση των εκκαθαριστικών περί τα μέσα Ιουνίου, προκειμένου από τον Ιούλιο να ξεκινήσει η αποπληρωμή των ποσών.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ διευρκινίζει επίσης ότι οι φορολογούμενοι προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και του εντύπου Ε3, στα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες, μεταφέρεται στον κωδ.001 του Πίνακ 10Α του εντύπου Ν και μέσω αυτού στον κωδ.513.

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αναγράφεται στους κωδ. 144, 244, 344 και 444 του Πίνακα ΣΤ ́ στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα και ειδικότερα στον κωδ.014 «Μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (αρθρ. τρίτο ν.4684/2020)» του εντύπου Ε3.

Επίσης, όπως διευρκινίζει η απόφαση το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος θα καταχωρηθεί ως έσοδο στα αποτελέσματα της περιόδου, κατά την οποία η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής. Οι δικαιούχοι που έχουν εκπληρώσει τους όρους μη αποπληρωμής, θα καταχωρίσουν το σχετικό όφελος στα αποτελέσματα χρήσεως 2021. Το έσοδο από την έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) θα καταχωριστεί και αυτό στη χρήση 2021, εάν κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το αρμόδιο όργανο των οικονομικών οντοτήτων:

α. είτε έχει εξοφληθεί εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό της προκαταβολής

β. είτε δεν έχει εξοφληθεί και η διοίκηση της οικονομικής οντότητας έχει την πρόθεση και την απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα να εξοφλήσει εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί.

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής αντιμετωπίζεται λογιστικά ως κρατικό δάνειο και οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά το προβλεπόμενο ποσοστό, τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει (μη επιστρεπτέο ποσό) στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση. Οι πολύ μικρές οντότητες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), θα αντιμετωπίσουν την κρατική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

#ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ #ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ #ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ #ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/vTSUgue
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->