-->

Επίδομα βενζίνης: Οι δικαιούχοι γυρίζουν την πλάτη τους στο NFC, με iban η πλειοψηφία των αιτήσεων

Επίδομα βενζίνης: Οι δικαιούχοι γυρίζουν την πλάτη τους στο NFC, με iban η πλειοψηφία των αιτήσεων

Οι δικαιούχοι για το επίδομα βενζίνης φαίνεται πως προτιμούν στην αίτηση τους να δηλώσουν το Iban καθότι παρατηρούνται πολλά προβλήματα με το NFC των smartphones.

Συνεχίζονται κανονικά και χωρίς ΑΦΜ οι αιτήσεις για το επίδομα βενζίνης και καθημερινά πιστώνονται χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι είναι κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ. Τα ποσά που πιστώνονται αφορούν το τρίμηνο Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.

Σε πόσες μέρες μπαίνουν τα χρήματα

Η πίστωση των χρημάτων του Fuel Pass γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου.

Εάν επιλεγεί ως μέθοδος χορήγησης η «Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που ο δικαιούχος είναι συνδικαιούχος.

To ΙΒΑΝ του λογαριασμού θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Alpha Bank
Τράπεζα Πειραιώς
Εθνική Τράπεζα
Eurobank
Viva
Παγκρήτια Τράπεζα

Οι νέες πληρωμές

Με αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Διάυγεια ορίζονται οι εξής πληρωμές:

5η Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής των αιτήσεων των δικαιούχων (μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό) που υποβλήθηκαν την 04η .05.2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους».

Όπως αναφέρει η απόφαση

Αποφασίζουμε

I. Την εκκαθάριση δαπάνης ποσού ύψους € 5.171.130,00 (Πέντε εκατομμύρια εκατό εβδομήντα μία χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ) που αφορά 126.394 αιτήσεις δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 04η .05.2022 για την πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό.

II. Την καταβολή συνολικού ποσού ύψους € 5.171.130,00 (Πέντε εκατομμύρια εκατό εβδομήντα μία χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ) μέσω Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ, από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΚτΠ MΑΕ με IBAN GR1602602770000710201550963 (Eurobank) προς τους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

 Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ

5η Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής προς ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των αιτήσεων των δικαιούχων (μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας) που υποβλήθηκαν την 04η .05.2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους».

Αποφασίζουμε

I. Την εκκαθάριση δαπάνης ποσού ύψους € 328.840,00 (Τριακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα ευρώ) που αφορά 7.215 αιτήσεις δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 04η .05.2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού
κόστους» από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

II. Την καταβολή συνολικού ποσού ύψους € 328.840,00 (Τριακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα ευρώ) από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΚτΠ M.Α.Ε με IBAN GR1602602770000710201550963 (Eurobank) προς τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΙΒΑΝ GR2501401010101002002327606 (ΑLPHA BANK).

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

5η Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής προς VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των αιτήσεων των δικαιούχων (μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας) που υποβλήθηκαν την 04η .05.2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους».

Αποφασίζουμε

I. Την εκκαθάριση δαπάνης ποσού ύψους € 296.570,00 (Διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ) που αφορά 6.523 αιτήσεις δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 04η .05.2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού
κόστους» από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

II. Την μεταφορά συνολικού ποσού ύψους € 296.570,00 (Διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ) από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΚτΠ M.Α.Ε με IBAN GR1602602770000710201550963 (EUROBANK) προς τον τραπεζικό λογαριασμό της ΚτΠ M.Α.Ε
με ΙΒΑΝ GR6670100000000568623745651 (VIVA WALLET) και την άμεση ανάληψη του ποσού από χρηματοπιστωτικό οργανισμό «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

6η Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής των αιτήσεων των δικαιούχων (μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό) που υποβλήθηκαν την 05η .05.2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους».

Αποφασίζουμε

I. Την εκκαθάριση δαπάνης ποσού ύψους € 4.197.055,00 (Τέσσερα εκατομμύρια εκατό ενενήντα επτά χιλιάδες & πενήντα πέντε ευρώ) που αφορά 102.477 αιτήσεις δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 05η .05.2022 για την πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης μέσω κατάθεσης σε
προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό.

II. Την καταβολή συνολικού ποσού ύψους € 4.197.055,00 (Τέσσερα εκατομμύρια εκατό ενενήντα επτά χιλιάδες & πενήντα πέντε ευρώ) μέσω Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ, από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΚτΠ MΑΕ με IBAN GR1602602770000710201550963 (Eurobank)
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

6η Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής προς ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των αιτήσεων των δικαιούχων (μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας) που υποβλήθηκαν την 05η .05.2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»

Αποφασίζουμε

I. Την εκκαθάριση δαπάνης ποσού ύψους € 238.470,00 (Διακόσιες τριάντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ) που αφορά 5.209 αιτήσεις δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 05η .05.2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους» από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

II. Την καταβολή συνολικού ποσού ύψους € 238.470,00 (Διακόσιες τριάντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ) από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΚτΠ M.Α.Ε με IBAN GR1602602770000710201550963 (Eurobank) προς τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΙΒΑΝ GR2501401010101002002327606 (ΑLPHA BANK).

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Γύρισαν την πλάτη τους στο NFC

Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει τελικά με το Fuel Pass από τη μέρα που άνοιξαν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr. Από το μπλέξιμο με τα ΑΦΜ, τις καθυστερήσεις πάνω από δύο εργάσιμες μέρες στην πληρωμή, μέχρι αιτήσεις που ίσως ακυρωθούν γιατί έχει προκύψει ζήτημα με την άυλη ψηφιακή κάρτα στα smartphone και το NFC.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, έδωσε νέες διευκρινίσεις και απαντήσεις για τα παραπάνω θέματα με το επίδομα βενζίνης.

Το τελευταίο πρόβλημα έχει προκύψει με αρκετούς που επέλεξαν την πίστωση σε smartphone προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν το «μπόνους» των έξτρα 5 ευρώ της επιδότησης καυσίμων, όμως το κινητό τους δεν υποστηρίζει την εφαρμογή NFC για τις ανέπαφες συναλλαγές. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος στον ΑΝΤ1, οι αρμόδιοι σκέφτονται εναλλακτικές λύσεις για κάποιον που δεν έχει κινητό smartphone και έκανε αίτηση για ψηφιακή κάρτα, μεταξύ των οποίων είναι και να ακυρωθούν οι εν λόγω αιτήσεις και να μπορέσουν οι δικαιούχοι να επαναλάβουν τη διαδικασία στην πλατφόρμα.

Τι μπορεί να κάνει εναλλακτικά όποιος αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα; Όπως είπε ο ίδιος:

«Μία εύκολη πρακτική λύση για κάποιον ο οποίος έχει στην οικογένειά του κάποιον που έχει smartphone, να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτό το κινητό τηλέφωνο, βεβαίως όταν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της οικογένειας. Θα προσπαθούσε να πάρει την ψηφιακή κάρτα σε άλλο κινητό. Δεν είναι επίσημη σύσταση, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς.»

Έτσι. όπως προκύπτει και από τις[παραπάνω αποφάσεις  για να αποφύγουν τα προβλήματα αυτά πλέον οι δικαιούχοι κάνουν την αίτηση τους δηλώντας ΙΒΑΝ για να πάρουν τα χρήματα γρήγορα και άμεσαfrom Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/UPGIofY
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->