-->

Φθιώτιδα - Ευρυτανία - Φωκίδα: Διάφορα Ινστιτούτα και ΜΚΟ προσπαθούν να διεισδύσουν στο χώρο εργασίας του Βοήθεια στο Σπίτι

Το τελευταίο διάστημα  έχουν εμφανιστεί διάφορα Ινστιτούτα και ΜΚΟ  που προσπαθούν να διεισδύσουν στο χώρο  εργασίας του Βοήθεια στο Σπίτι ζητώντας στοιχειά ωφελουμένων του  προγράμματος παραβιάζοντας τον νόμο των προσωπικών δεδομένων , συνάπτοντας προγραμματικές συνεργασίες με Δήμους και  Νομικά πρόσωπα διαμέσου μιας υβριδικής  δομής της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδος με την ονομασία Γέφυρα .  Σύμφωνα  με  την προγραμματική σύμβαση των Δήμων και του Υπουργείου Εσωτερικών προσδιορίζετε ότι τα στοιχεία των εξυπηρετουμένων των δομών του προγράμματος είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Επίσης οι εργαζόμενοι δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και δεσμεύονται ότι δεν θα αποκαλύπτουν, δημοσιεύουν, διαβιβάζουν, διοχετεύουν ή με οποιονδήποτε τρόπο ανακοινώνουν σε τρίτους οποιαδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα περιέχονται σε γνώση τους παρά μόνο στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος .Τέλος καλούμε τους Δήμους  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος να μην προβούν σε καμία τέτοιου είδους σύμβαση .

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->