-->

Μπαράζ προσλήψεων με ΑΣΕΠ και ΣΟΧ: Πάνω από 1500 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους

Μπαράζ προσλήψεων με ΑΣΕΠ και ΣΟΧ: Πάνω από 1500 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους

Συνολικά 1.566 νέες προσλήψεις θα γίνουν σε δήμους με ΑΣΕΠ αλλά και ΣΟΧ. Αναλυτικά οι προκηρύξεις στο Dnews

Νέες προκηρύξεις ανοίγουν πάνω από 1.5000 προσλήψεις σε δύημους όλες της χώρας.

Το Dnews σας παρουσιάζει τις προκηρύξεις:

Προσλήψεις 88 ατόμων στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα οχτώ (88) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 70 σχολικών καθαριστριών στο Δ. Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 114 ατόμων στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 114 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 67 ατόμων στο Δήμο Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη 67 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

211 σχολικές καθαρίστριες προσλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης (προκήρυξη)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων έντεκα (211) ατόμων (εκατόν εκατόν ογδόντα -180- πλήρους απασχόλησης και τριάντα ενός -31- μερικής απασχόλησης) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από 25/07/2022 έως και 05/08/2022.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 520 ατόμων στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων είκοσι (520) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος , ήτοι από 25 Ιουλίου 2022 έως και 5 Αυγούστου 2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι από το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 126 ατόμων στο Δήμο Ιωαννίνων

O Δήμος Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων, ήτοι εκατόν ενός (101) ατόμων πλήρους απασχόλησης και είκοσι πέντε (25) ατόμων μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 82 ατόμων στο Δήμο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα δύο (82) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 106 ατόμων στο Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν έξι (106) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 99 ατόμων στο Δήμο Κατερίνης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα εννέα (99) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων στο ∆ήµο Κατερίνης.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την συνηµµένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ και να την υποβάλουν υποχρεωτικά µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Κατερίνης, Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, Τ.Κ. 60133 Κατερίνη, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων-Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού, υπόψη κ. Θωµά Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2351350412, 2351350411, 2351350430, 2351350406) είτε ηλεκτρονικάστην ακόλουθη διεύθυνση: katerini@katerini.gr.

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 83 ατόμων στο δήμο Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 83 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 4 μηνών.

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

#ΑΣΕΠ #ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ #ΔΗΜΟΙ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/LCoxkKe
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

To kaliterilamia.gr σέβεται το δικαίωμα όλων των χρηστών να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα, να μην δημοσιεύει συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Έτσι όποια σχόλια, περιέχουν ακατάλληλα προς το κοινό χαρακτηριστικά θα αποσύρονται από τον ιστότοπο.

Από το Blogger.
-->