-->

Μια μελέτη καταγραφής της ερπετοπανίδας της κοιλάδας και των δέλτα του Σπερχειού ποταμού και του Μαλιακού κόλπου


ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΟΙΛΑΔΑ & ΔΕΛΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)» ΓΙΑ 21 ΕΤΗ

Το ενδιαφέρον για την ερπετοπανίδα ήταν το κίνητρο για την συστηματική καταγραφή της επί 21 συναπτά έτη (1997-2017) στην περιοχή Σπερχειού – Μαλιακού. Ο όγκος των συλλεχθέντων
στοιχείων ήταν αξιόλογος κι έτσι θεωρήθηκε σκόπιμη η δημοσιοποίησή τους. 

Σκοπός λοιπόν της εργασίας, είναι η συγκέντρωση και κοινοποίηση των δεδομένων αυτών. Τα πρωτογενή ςτοιχεία προέρχονται από καταγραφέσ θνησιμότητας σε δρόμους (roadkills) και από τυχαίες παρατηρήσεις ερπετών-αμφιβίων. 

Επιπλζον, συνεισέφεραν οι έγκυρες πληροφορίες τρίτων, η καταγραφή νεκρών δειγμάτων από άλλες αιτίες και η καταγραφή με συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

Όλα τα στοιχεία καταχωρήθηκαν σε κοινή βάση δεδομένων ανά είδος, απ’ όπου προέκυψαν τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 1795 καταγραφές ερπετοπανίδας (17,6% χελώνες, 30,5% σαύρες, 30% φίδια, 0.4% ουρόδηλα και 21,5% άνουρα αμφίβια), οι οποίες αντιστοιχούν σε 28 είδη ερπετών και 8 αμφιβίων. 

Η παρούσα εργασία αποδεικνύει πως η περιοχή διατηρεί μεγάλους πληθυσμούς ερπετοπανίδας και σημαντική ποικιλότητα ειδών. Μετά την παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρηθεί εργασία για τα roadkills, χαρτογράφηση των ειδών και μελέτη των θέσεων καταγραφών, με ςκοπό τον εντοπισμό τυχόν κενών. 

Η έρευνα βασίστηκε σε προσωπικό ενδιαφέρον, δεν αποτελεί μέρος επίσημου ή χρηματοδοτούμενου προγράμματος και περατώθηκε δίχως τη συμβολή άλλων προσώπων, ιδρυμάτων ή φορέων. Οι μακρoχρόνιες συστηματικές καταγραφές συμβάλουν στην καλύτερη γνώση μιας περιοχής, και επομένως στην ορθή διαχείριση και προστασία της.

Δεν υπάρχουν σχόλια

To kaliterilamia.gr σέβεται το δικαίωμα όλων των χρηστών να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα, να μην δημοσιεύει συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Έτσι όποια σχόλια, περιέχουν ακατάλληλα προς το κοινό χαρακτηριστικά θα αποσύρονται από τον ιστότοπο.

Από το Blogger.
-->