-->

Φωτιά στην Πεντέλη: Μέχρι πότε οι αιτήσεις στο arogi.gov.gr για αποζημίωση έως 14.000 ευρώ

Φωτιά στην Πεντέλη: Μέχρι πότε οι αιτήσεις στο arogi.gov.gr για αποζημίωση έως 14.000 ευρώ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρώτης αρωγής στην πλατφόρμα arogi.gov.gr έναντι στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες από την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή της Πεντέλης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο συγκεκριμένο μέτρο στήριξης προς τους πυρόπληκτους άνοιξε στις 19 Αυγούστου και η προθεσμία λήγει την 9η Σεπτεμβρίου 2022.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες ακινήτου, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, που επλήγη από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής.

Πιο αναλυτικά, οι πληγέντες συμπολίτες μας, μπορούν, μέσω της υποβολής αίτησης, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, να ζητήσουν ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής, για κτίρια για τα οποία πρόκειται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 254809/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/09.08.2022 (Β΄4332) κοινή υπουργική απόφαση, στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση και φάκελος για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Ειδικότερα, το κτίριο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να έχει κριθεί:

• επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου ή

• προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την έκθεση αυτοψίας.

14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε έως 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, σε ιδιοκτήτες κτιρίου που επλήγη από την ως άνω πυρκαγιά, ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών.

Κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα που ευρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 (ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ. Παράλληλα, κατά την υποβολή της αίτησης, επισυνάπτεται το αντίστοιχο δελτίο ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους (IBAN) στο myAADE (myaade.gov.gr).

#ΦΩΤΙΑ #ΑΙΤΗΣΕΙΣ #AROGIGOVGR #ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ #ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ #ΑΤΤΙΚΗ #ΠΕΝΤΕΛΗ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/Cyzvj1R
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->