ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/2/2018 ΕΦΕΣΗΣ, ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ.18/28-2-2018 ΚΑΙ ΑΡΙΘ.ΒΙΒΛ.ΕΦΕΣ. 87/2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ


Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/2/2018 ΕΦΕΣΗΣ, ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ.18/28-2-2018 ΚΑΙ ΑΡΙΘ.ΒΙΒΛ.ΕΦΕΣ. 87/2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ημ/νια: 25/05/2018 16:03:02

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΓΠΣΩΛΚ-Λ6Δ


Διαύγεια - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.