Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Ιουνίου 2018

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Ιουνίου 2018
Ημ/νια: 09/07/2018 14:38:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΜ8ΩΛΚ-Χ54


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2N1fbWz
via IFTTT https://ift.tt/eA8V8J

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.