Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Ιουνίου 2018

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Ιουνίου 2018
Ημ/νια: 09/07/2018 14:22:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΞΖΩΛΚ-Ψ98


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2m3Npgz
via IFTTT https://ift.tt/eA8V8J

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.