Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών στις 03/09/2018


Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 17/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  3 Σεπτεμβρίου 2018  ημέρα   Δευτέρα   και ώρα   9,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  10  :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

www.dimos-lokron.gov.gr
Από το Blogger.